Arweiniad i Ymwelwyr wrth Gyrraedd

Pan fyddwch yn cyrraedd y tu mewn i bennau’r pierau wrth fynedfa’r afon, (51,36’.43G  003,55.67Gn) ffoniwch “Tawe Lock” ar VHF 18 a dweud wrth feistr y loc eich bod yn ymwelydd sy’n chwilio am loc i mewn ac angorfa. Dylai meistr y loc ofyn i chi am hyd cyffredinol a chynllun y cwch, a dylech chi roi unrhyw wybodaeth arall i feistr y loc e.e. bod gennych gatamarán neu broblemau cwch etc.
Bydd meistr y loc wedyn yn dweud wrthych beth fydd yr amser nesaf i fynd â’r cwch drwy’r loc. Dylech fonitro VHF 18 nes eich bod wedi mynd drwy loc Tawe.

Dylech fod yn ymwybodol bod llongau masnachol yn defnyddio rhan isaf yr afon;   dylai cychod hamdden roi digon o le i’r llongau hyn. Mae hawl tramwy gan longau masnachol ar bob adeg. Mae mwy o wybodaeth am longau masnachol yn yr afon ar gael yn ein llawlyfr ar-lein. Dylech gadw’ch cyflymder yn is na 4 not yn yr afon a’r marina.

Y ffordd orau o lywio’r afon yw tuag at yr ochr starbord am fod sianel wedi’i charthu hyd at borthladd y fferi, ac mae hyn yn arbennig o bwysig ger y distyll. Mae Loc Tawe ar ochr chwith yr afon. Os nad ydych yn gyfarwydd â’r ffordd, gofynnwch i feistr y loc am arweiniad. Mae goleuadau traffig ar bob ochr i fynedfa’r loc a fydd yn dangos i chi pryd i fynd i mewn i’r loc.

Wrth i chi adael loc Tawe, byddwch yn gweld llongau pysgota ar yr ochr chwith, ac mae mynedfa’r marina ar ôl y rhain. Newidiwch i VHF80 a galw “Swansea Marina” a dweud eto wrth feistr y loc eich bod yn ymwelydd sy’n chwilio am angorfa. Dylai fod yn ymwybodol eich bod yn cyrraedd. Fel arfer, dywedir wrthych am glymu’ch cwch ar ein hangorfa danwydd allanol, ac mae hon ar yr ochr chwith ychydig cyn gatiau’r loc ym mynedfa’r marina. Mae derbynfa’r marina uwchben y loc. Ar ôl i chi glymu’ch cwch, ewch i’r dderbynfa i gael eich pecyn croeso a chyfarwyddiadau angori, ac atebir unrhyw gwestiynau yno.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.