Cynllun y marina

Rhennir y marina’n dair rhan.

Mae rhan un agosaf at Afon Tawe a gellir ei chyrraedd drwy Loc y Marina. Mae rhan dau y tu hwnt i ran un drwy’r bont droi. Mae hon yn ardal Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a chychod Amgueddfa Abertawe. Rhan tri yw’r pellaf o Loc y Marina, ac agosaf at y Tŵr Meridian.

Gallwch weld cynlluniau pob rhan isod. Cliciwch ar y llun am olygfa fwy.

 

 

 

Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho fersiwn pdf o  Gynllun Marina Abertawe (rhan 1, 2 a 3).