Dyfynbrisiau

Os hoffech wybod cost angorfa flynyddol ym Marina Abertawe, nodwch yr hyd cyffredinol (HC/LOA) yn y blwch isod. Caiff dadansoddiad llawn o’r gost ei ddangos wedyn.