Dyfynbrisiau

Oherwydd gwaith cynnal a chadw trydanol cynlluniedig, ni fydd cyfrifiannell ffi angori’r Marina ar gael o 9.00am tan oddeutu 3.00pm, ddydd Sadwrn 11 Tachwedd. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Os hoffech wybod cost angorfa flynyddol ym Marina Abertawe, nodwch yr hyd cyffredinol (HC/LOA) yn y blwch isod. Caiff dadansoddiad llawn o’r gost ei ddangos wedyn.