Goleuadau’r Marina a Morglawdd Tawe

Mae goleuadau traffig yn y Marina a Morglawdd Tawe.  Mae’r signalau golau fel a ganlyn.

Image depicting Lock Closed PEIDIWCH Â MYND YN EICH BLAEN LOC AR GAU NEU LIF RHYDD AR WAITH
Image depicting Operations in Progress PEIDIWCH Â MYND YN EICH BLAEN LOCIO AR WAITH
Image depicting Free Flow in Operation LLIF RHYDD AR WAITH EWCH YN EICH BLAEN YN OFALUS GAN GANIATÁU DIGON O LE
I’R LLONG SYDD O’CH BLAEN SYMUD I’W HANGORFA
Image depicting Normal LLWYTHO’R LOC AR WAITH EWCH I MEWN I’R LOC YN ÔL Y CYFARWYDDYD