Cynllun y marina

Rhennir y marina’n dair rhan.

Mae rhan un agosaf at Afon Tawe a gellir ei chyrraedd drwy Loc y Marina. Mae rhan dau y tu hwnt i ran un drwy’r bont droi. Mae hon yn ardal Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a chychod Amgueddfa Abertawe. Rhan tri yw’r pellaf o Loc y Marina, ac agosaf at y Tŵr Meridian.

Gallwch weld cynlluniau pob rhan isod. Cliciwch ar y llun am olygfa fwy.

Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho fersiwn pdf o Gynllun Marina Abertawe (A-J a K-U).