Gwybodaeth leol

Os ydych yn ymweld â’n marina neu mae gennych angorfa flynyddol, rydych yn y lle perffaith i archwilio Abertawe a’r ardaloedd cyfagos. Bydd yr wybodaeth yn eich helpu i wneud yn fawr o’ch arhosiad.

Map o Farina Abertawe a Chanol y Ddinas

Mae Marina Abertawe mewn lleoliad perffaith rhwng y traeth a Chanol y Ddinas.  Mae ein map o ganol y ddinas a’r marina yn amlygu rhai o’r atyniadau a’r cyfleusterau sydd o fewn pellter cerdded i’r marina.

View across Swansea BayMordeithio

Mae Marina Abertawe mewn lleoliad delfrydol i’ch galluogi i fwynhau rhai o’r ardaloedd gorau ar gwch.  I’r rhai sy’n dymuno hwylio’n lleol, mae ein hardal yn cynnwys arfordir prydferth Gŵyr.

Blue Flag presentationGwobrau

Dyfarnwyd Gwobr Y Faner Las i Farina Abertawe ers sawl blwyddyn. Eco-label gwirfoddol yw’r Faner Las a wobrwyir i 3850 o draethau a marinas mewn 46 o wledydd ledled Ewrop, De Affrica, Moroco, Tiwnisia, Seland Newydd, Brasil, Canada a’r Caribî.

Mumbles and Swansea BayTwristiaeth 

Mae Marina Abertawe yn agos at amrywiaeth eang o gyfleusterau adloniant a thwristiaeth. Mae manylion rhai o’r agosaf ar gael ar y tudalennau hyn.


Marina with cloud reflectionsRhifau defnyddiol 

Manylion cyswllt ar gyfer darparwyr iechyd, gwybodaeth a chludiant yn Abertawe.