Gwobrau

Mae Marina Abertawe wedi derbyn gwobr y Faner Las am nifer o flynyddoedd.

Mae’r  Faner Las  yn eco-label gwirfoddol a wobrwyir i 3850 o draethau a marinas mewn 46 o wledydd ledled Ewrop, De Affrica, Moroco, Tiwnisia, Seland Newydd, Brasil, Canada a’r Caribî.

Mae’r Faner Las yn gweithio tuag at ddatblygiad cynaliadwy mewn traethau a marinas drwy feini prawf llym sy’n ymwneud ag ansawdd dŵr, addysg a gwybodaeth amgylcheddol, rheolaeth amgylcheddol a diogelwch a gwasanaethau eraill.

Mae ymgyrch y Faner Las yn cynnwys  addysg amgylcheddol a gwybodaeth i’r cyhoedd, y sawl sy’n gwneud penderfyniadau a gweithredwyr twristiaeth.

Mae Marina Abertawe wedi parhau i gynnal ei safonau uchel a dyfarnwyd y wobr las iddo eto yn 2012.