Map o Farina Abertawe a Chanol y Ddinas

Mae Marina Abertawe mewn lleoliad perffaith rhwng y traeth a Chanol y Ddinas.  Mae’r map isod yn amlygu rhai o’r atyniadau a’r cyfleusterau sydd o fewn pellter cerdded i’r marina.

Mae mwy o wybodaeth am y lleoliadau hyn ar gael yn y tudalennau Gwybodaeth Leol yma.

Swansea City Centre and Marina