Mordeithio

Mae Marina Abertawe mewn lleoliad delfrydol i’ch galluogi i fwynhau rhai o’r ardaloedd gorau ar gwch.

I’r rhai sy’n dymuno hwylio’n lleol, mae ein hardal yn cynnwys arfordir prydferth Gŵyr.  Ceir oriel o ffotograffau ar waelod y dudalen hon a dynnwyd ym Mae Abertawe ac o gwmpas arfordir Gŵyr.

O ehangder Bae Oxwich i safle diarffordd Pwll Du, mae cyrchfan sy’n addas i bob llongwr. Gyda’u traethau tywodlyd hardd i angori gerllaw iddynt a dyfroedd clir ar gyfer nofio a phlymio, mae traethau Gŵyr yn berffaith ar gyfer hwylio.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hwylio o gwmpas Abertawe a Gŵyr ar wefan dwristiaeth Dewch i Fae Abertawe.

Ymhellach i ffwrdd, rhyw 4 awr o daith hwylio i’r de, mae tref glan môr Ilfracombe, ac mae’n daith diwrnod perffaith. Ymhellach i’r gorllewin ceir Ynys Wair, gyda Padstow ac arfordir gogledd Cernyw y tu hwnt iddi. Bydd hwylio i’r gorllewin ar hyd arfordir de Cymru yn eich arwain i Ddinbych y Pysgod ac yna Aberdaugleddau. Ar gyfer teithiau hwy a gwyliau, mae Iwerddon ac Ynysoedd Scilly yn gyrchfannau poblogaidd.

Bae Abertawe ac Oriel Gŵyr