Rhifau defnyddiol

Tollau a Chyllid, Ffôn: 0845 010 9000 (Llun-Gwener, 8am-6pm)

Iechyd ac Argyfwng

Heddlu De Cymru – yr Orsaf Heddlu Ganolog, Heol Grove, Abertawe SA1 5EA  Ffoniwch  101

Gwylwyr y Glannau Abertawe  – Pen Tutt, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4EX, Ffôn: (01792) 366534

Meddygfa’r Marina , 1-2 Cei Mannheim, Ardal Forol, Abertawe SA1 1T Ffôn: (01792) 646800

Ysbyty Singleton, Lôn Sgeti, Abertawe SA2 8QA Ffôn: (01792) 205666

Ysbyty Treforys, Heol Maes Eglwys, Treforys, SA6 6NL Ffôn: (01792) 702222

Gallwch hefyd ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 i gael cyngor meddygol

Gwybodaeth

Llyfrgell Ganolog Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN Ffôn: (01792) 636464

Y Ganolfan Gyswllt, y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN Ffôn: (01792) 636000

Cludiant

Data Cabs, Ffôn: (01792) 474747

Gorsaf Drenau’r Stryd Fawr Abertawe, Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NU  Ffôn: 08457 48 49 50  (Ymholiadau National Rail)

Gorsaf Fysus Ganolog Abertawe (Traveline Cymru), Ffôn: 08706 082608

Gower Water Taxi, Ffôn: (01792) 234502 VHF Ch.06