Preswylwyr y Marina

Mae Cymdeithas Preswylwyr yr Ardal Forol  yn ceisio darparu sefydliad ymbarél i gynrychioli buddion yr holl sefydliadau ac unigolion sy’n byw ac yn gweithio yn Ardal Forol Abertawe sy’n prysur dyfu.

Ceir llawer o wybodaeth ar wefan MQRA gan gynnwys manylion eu cyfarfodydd.