Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn cynnwys defnyddio gwybodaeth bersonol y mae Marina Abertawe yn ei chasglu pan fyddwch yn mynd i  www.swanseamarina.org.uk.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel bron pob gwefan arall, i’n helpu ni i roi’r profiad gorau posib i chi. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan fyddwch yn pori gwefannau

Mae ein cwcis yn ein helpu i:

 • Wneud i’n gwefan weithio yn ôl y disgwyl
 • Cofio’ch gosodiadau pan fyddwch yn defnyddio’r wefan a rhwng yr adegau hynny
 • Gwella cyflymder/diogelwch y wefan
 • Caniatáu i chi rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook
 • Gwella’n gwefan yn barhaus i chi
 • Sicrhau bod ein marchnata’n fwy effeithlon (a’n helpu yn y pen draw i gynnig y gwasanaeth rydym yn ei roi am y pris rydym yn ei godi)

Nid ydym yn defnyddio cwcis i:

 • Gasglu unrhyw wybodaeth bersonol (heb eich caniatâd chi)
 • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd chi)
 • Trosglwyddo data i rwydweithiau hysbysebu
 • Trosglwyddo data personol i unrhyw drydydd parti
 • Talu comisiynau gwerthiannau

Gallwch ddysgu mwy am yr holl gwcis rydym yn eu defnyddio isod.

Rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis

Os yw’r gosodiadau ar y meddalwedd rydych chi’n ei ddefnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) wedi’u haddasu i dderbyn cwcis, mae hyn a’ch defnydd parhaus o’r wefan yn golygu i ni eich bod yn hapus i ni wneud hyn. Os hoffech chi gael gwared ar y cwcis neu os nad ydych am ddefnyddio cwcis o’n gwefan ni, gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod. Fodd bynnag, bydd gwneud hyn yn golygu na fydd ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Mwy am ein Cwcis

Cwcis Swyddogaethau’r Wefan

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud i’n gwefan weithio gan gynnwys:

 • Cofio’ch gosodiadau chwilio

Nid oes modd atal y cwcis rhag cael eu gosod heblaw am beidio â defnyddio’n gwefan.

Swyddogaethau trydydd parti

Mae ein gwefan, fel y rhan fwyaf o wefannau, yn cynnwys swyddogaethau a ddarperir gan drydydd partïon. Enghraifft gyffredin yw fideo YouTube wedi’i fewnblannu.  Mae ein gwefan yn cynnwys y canlynol sy’n defnyddio cwcis:

 • Google –  Polisi Preifatrwydd

Bydd analluogi’r cwcis hyn yn debygol o dorri’r swyddogaethau a gynigir gan y trydydd partïon hyn.

Cwcis Gwefannau Cymdeithasol

Fel y gallwch “Hoffi” neu rannu’n cynnwys yn hawdd ar wefannau megis Facebook a Twitter, rydym wedi cynnwys botymau rhannu ar ein gwefan.

Gosodir cwcis gan:

 • Facebook – Polisi Preifatrwydd

Bydd y goblygiadau preifatrwydd ar hyn yn amrywio o rwydwaith cymdeithasol i rwydwaith cymdeithasol a byddant yn ddibynnol ar y gosodiadau preifatrwydd rydych wedi’u dewis ar y rhwydweithiau hyn.

Cwcis Ystadegau Ymwelwyr Dienw

Defnyddiwn y cwcis i lunio ystadegau ymwelwyr megis faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg maent yn ei defnyddio (e.e. Mac neu Windows sy’n helpu i nodi pan nad yw’n gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau arbennig), faint o amser maen nhw’n ei dreulio ar y wefan, ar ba dudalen maen nhw’n edrych etc. Mae hyn yn ein helpu i wella’n gwefan yn barhaus. Mae’r rhaglenni “dadansoddol” hyn hefyd yn dweud wrthym, yn ddienw, sut mae pobl wedi cyrraedd y wefan hon (e.e. trwy beiriant chwilio) ac a ydynt wedi bod yma o’r blaen, gan ein helpu i wario mwy o arian ar ddatblygu’n gwasanaethau i chi yn lle gwario ar farchnata.

Defnyddiwn:

 • Google analytics

Analluogi Cwcis

Gallwch fel arfer analluogi cwcis drwy addasu gosodiadau’ch porwr i’w atal rhag derbyn cwcis (Dysgwch sut i wneud hyn yma.). Bydd gwneud hynny, fodd bynnag, yn debygol o gyfyngu ar ein swyddogaethau ni a chyfran fawr o wefannau’r byd am fod cwcis yn rhan safonol o’r rhan fwyaf o wefannau modern.

Efallai fod eich pryderon am gwcis yn ymwneud â’r hyn a elwir yn “ysbïwedd”. Yn hytrach nag analluogi cwcis yn eich porwr, efallai y byddwch yn darganfod fod meddalwedd gwrth-ysbïwedd yn cyflawni’r un nod drwy ddileu cwcis yr ystyrir eu bod yn ymledol yn awtomatig.
Dysgwch fwy am reoli cwcis gyda meddalwedd gwrth-ysbïwedd.

Daeth y testun gwybodaeth am gwcis ar y wefan hon o gynnwys a ddarparwyd gan Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk, asiantaeth farchnata yng Nghaeredin. Os oes angen gwybodaeth debyg arnoch ar gyfer eich gwefan eich hun, gallwch ddefnyddio’u  hofferyn archwilio cwcis am ddim.